Op onze school hanteren we protocollen en beleidsstukken voor diverse onderwerpen. Op deze plek kunt u kennis nemen van de inhoud van de documenten.

Klik op een document om het te openen.


Omgaan met gescheiden ouders
Pestprotocol
Protocol betreffende aanmelden/toelaten van nieuwe leerlingen

Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Toestemmingsformulier publicatie foto's en video's

Overdrachtsprotocol