Leerlingenraad                         
 
Doel:
- Kinderen mee laten denken over het reilen en zeilen in de school
- De ideeën van kinderen serieus nemen
- Kinderen leren met elkaar overleggen en bespreken samen wat de school ten goede zal komen
- Kinderen leren om de gemaakte afspraken ook uit te voeren
 
Wie zitten er in de leerlingenraad:
- 2 kinderen uit de groepen 6 t/m 8
- Ieder jaar vertrekken de kinderen die in gr 8 zitten. Van onderaf vindt er aanvulling plaats
 
Frequentie
De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar.
 
Organisatie
De directeur organiseert de leerlingenraad. Hij stuurt aan en is bij de vergaderingen aanwezig.
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er een voorzitter (gr. 8) en een notulist aangewezen.
De notulist maakt een kort verslagje waarin de afspraken staan die gemaakt zijn. Via de mail wordt dit verslag binnen een week naar de overige leden gestuurd.
De leerlingenraad wordt voorbereid in de klassen. De vertegenwoordigers uit de groepen verzamelen onderwerpen die ze meenemen naar de leerlingenraad.
De directeur mailt van te voren naar de leerkrachten met de vraag of zij in de kring willen bespreken wat de vertegenwoordigers mee zullen nemen naar de leerlingenraad.
De vertegenwoordigers van de leerlingenraad krijgen tijdens schooltijd de gelegenheid om de plannen uit te voeren. De leerkrachten ondersteunen hen hierbij.
De directeur zorgt dat de teamleden op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Zij ontvangen de notulen van de leerlingenraad. Soms komen onderwerpen/vragen  terug op de teamvergadering.

 
De Leerlingenraad:

v.l.n.r.: Nine, Willem, Lenny, Bram, Roos, Daan
 
Hieronder stellen de leden zich even voor:
 

Nine van Lierop groep 6

Willem Maas groep 6

Lenny van Grotel
Ik ben Lenny en ik zit net als Bram in groep 7.
Mijn hobby’s zijn turnen, zingen, gitaar spelen, tekenen en voetballen.
Ik zit nu net in de leerlingenraad en ik vind het belangrijk dat er ook naar de kinderen wordt geluisterd.
Het lijkt me ook ergh leuk in de leerlingenraad.
 
Bram Opdam
Ik ben Bram uit groep 7 en vanaf dit schooljaar lid van de leerlingenraad.
Mijn hobby’s zijn voetbal, tekenen en……school vind ik ook heel leuk!!
Ik hoop dat het heel leuk gaat worden in de leerlingenraad en dat we veel voor de kinderen van onze school kunnen betekenen.
 
Roos Sonnemans
Ik ben Roos Sonnemans en ben net zoals Daan leerling van groep 8.
Ik hockey bij HCAS. Samen met Daan zorg ik ervoor dat alles dat tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad gezegd wordt duidelijk op papier staat.
Ik vind het fijn om lid te zijn van de leerlingenraad omdat daar echt iets met je mening wordt gedaan.
 
Daan van Laarhoven
Ik ben Daan en ben voor het 2e jaar lid van de leerlingenraad. Ik zit in groep 8.
Ik houd erg van gamen, van rekenen, van techniek en proefjes.
Lid zijn van de leerlingenraad vind ik leuk want ik houd erg van mee beslissen.
Samen met Roos neem ik dit schooljaar het notuleren van de vergaderingen voor mijn rekening.