Groep 9
Op donderdagmorgen van half 11 tot 12 uur werken er kinderen in groep 9. 
De kinderen worden begeleid door de IB-er van onze school, Marlies van den Boomen.

In groep 9 wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten:


  Leren denken. Nadenken over jezelf, goede en zwakke kanten. Maar vooral focussen op gedrag en vaardigheden die nodig zijn voor een juiste mindset.

Leren leren. Middels uitdagende opdrachten die een beroep doen op hogere denkvaardigheden worden kinderen uitgedaagd. Dit kunnen creatieve en onderzoekende denkopdrachten zijn.

Onderzoeken. Met behulp van een stappenplan leren kinderen een onderzoekende houding ontwikkelen.


LightbulbIdea
September: Het begin is weer gemaakt en de kinderen zijn volop bezig met het eigen onderzoek. Wat is de opdracht?

* De kinderen zoeken een onderwerp waarover ze iets willen weten 
* Ze zoeken een onderwerp waarover ze iets meer willen weten en ze bedenken 3 vragen * Ze gaan op onderzoek uit en ze vinden het antwoord op de vragen. Dat kan via internet, boeken, gesprekken met deskundigen, onderzoek,
een bezoek aan...
* De kinderen maken een product. Hoe gaan ze de kennis presenteren aan de andere kinderen?


Afbeeldingsresultaat voor informatie zoeken

Als we starten met de les pakken de kinderen een spel uit de kast. Het samen een spel spelen met regels en afspraken. Er wordt een beroep gedaan op het logisch denken en het beredeneren.

   
Afbeeldingsresultaat voor denken hersenen

Er is ook aandacht voor het creatieve. De kinderen krijgen de opdracht om een situatie te veranderen, een ontwerp te maken. Het gaat er vooral om dat ze proberen
 'out of the box' te denken.


We vinden het ook belangrijk dat de kinderen met elkaar in gesprek gaan. Aan de hand van uitspraken proberen we met de kinderen te filosoferen en begrip op te brengen voor elkaars mening en dat allemaal in een relaxte sfeer. Het is volop genieten
.
Plaatjes Relaxen