2017-2018

 In groep 2-3 zitten de volgende kinderen:
Muriel,
Karel, Maud, Huub, Simone, Evi, Mark,
Stijn H, Tim, Reva, Stef, Lisa, Stijn v. L, Minke,
Guusje, Elise, Max, Raf, Teun, Niels v. R, Niels St,
Daan, Dries, Joep, Sjors, CasOnze juffen zijn:
Neeltje (maandag, dinsdag en vrijdag)
Henriëtte (woensdag en donderdag) 

Op maandag gaan alle kinderen gymmen. De kinderen van groep
2 en 3 gaan naar de gymzaal in de Schoolstraat. Hiervoor hebben
ze een shirtje, korte broek en gymschoenen nodig. De gymles wordt
verzorgd door Jennemieke Goorts. Zij is van Sportstuif.  
Groep 1 gaat op maandagmiddag naar de speelzaal.
Op woensdag gymmen alle kinderen van groep 1 en 2 ook nog in
de speelzaal. De gymschoenen van groep 1 en 2 blijven op school.


April/Mei

Veilig leren lezen


 

Kern 9: bedoel - verhaal - gezin

In kern 9 maken we kennis  met steeds meer nieuwe lettercombinaties.
- Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’.
- Tweelettergrepige woorden zonder open lettergreep  als  vijver, bakker,
kasten, balkon en poedel komen aan bod
- Tot slot komen woorden als ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’ aan de orde
 
We oefenen in kern met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen.

Bijvoorbeeld:
Het kind krijgt steeds een zin of een korte tekst.
Daarna worden 3 uitspraken gedaan.
Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

Voorbeeld:
Els maakt een jurk.
Die is voor de pop van Noor.
Bij deze korte tekst staat een tekening.

Er kan gekozen worden uit de volgende uitspraken: 
(1) De pop is van Els. 
(2) Noor maakt een jurk. 
(3) De jurk is voor de pop.

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een
plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één
afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is,
welke de volgende etc.


Veilig en vlot
 
Ook kan er thuis  geoefend worden met de woorden van veilig & vlot 8.
  Klik daarvoor op deze link


De kinderen van groep gaan deze periode starten met het project:
'Naar Panama'

Op een morgen vinden Kleine Beer en Kleine Tijger in het water
een kist die naar bananen ruikt. Op de zijkant staat PANAMA:
ze willen meteen op reis, want Panama 'ruikt van onder tot
boven naar bananen'. En zo gaan ze, samen met de kleuters,
op weg naar het land van hun dromen.

In dit project staat het beroemde boek 'O, wat mooi is Panama'
van de Duitse auteur en illustrator Janosch centraal.
In de klas komt een kist die naar bananen ruikt, met onder een
geheime bodem een speelkleed met poppen. Zo ontdekken
de leerlingen dat Kleine Beer en Kleine Tijger in een rondje lopen
zonder te beseffen dat het hun eigen huis is dat het land
van hun dromen is. En daarom is hun reis niet voor niets geweest.

Het boek 'O, wat mooi is Panama' wordt in drie delen gelezen,
steeds gevolgd door een activiteit rondom het speelkleed.
Daarbij komen verschillende literaire thema’s op een speelse
manier aan bod. De gebruikte verhaalelementen helpen de leerlingen
zich in het verhaal en de personages in te leven. Tot slot vertellen de
leerlingen gezamenlijk een verhaal met de Vertelkaart.


 

Maart

Veilig leren lezen


 

KERN 8

In deze kern leert uw kind:
Woorden: bank en licht


Woorden met 2 medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan
(bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid aan bod. Daarnaast oefent uw kind
met samenstellingen: Ook leert uw kind woorden met een open klinker
achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu'. Bovendien leren de kinderen
in kern 8 de nk van bank en de ch van licht.     

 

 


Uw kind kan nu alle letters vlot benoemen en opschrijven. Steeds vaker zal
het spontaan iets opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten:
creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan foutloos schrijven.
Bovendien is uw kind verder met lezen dan met spelling. Wat het kan lezen,
hoeft het dus nog niet foutloos te kunnen schrijven.   

Veilig en vlot
 
Ook kan er thuis  geoefend worden met de woorden van veilig & vlot 8.
  Klik daarvoor op deze
link


 

Er zijn nog twee filmpjes bij kern 8:
 
 
       
  bank      licht           


 
            
Januari/februari

In de maand januari zijn we gestart met ons nieuw project:
De muziekfabriek!


Afbeeldingsresultaat voor muziek png

De gang is omgetoverd tot een echt podium. Ook liggen er allerlei instrumenten en andere attributen om lekker te experimenteren met muziek.

In de klas wordt ook extra veel tijd besteed aan muziek. De kinderen
krijgen les met de  Boomwhackers en we gaan ook uit de methode
'eigenwijs' allerlei liedjes zingen.

Afbeeldingsresultaat

Het raam is ondertussen  versierd met een mooi orkest.Naast al deze activiteiten moet er ook nog hard gewerkt worden. Deze maand staan namelijk de LOVS toetsen en de wintersignalering van Veilig Leren Lezen gepland. Op 23 februari (na de carnavalsvakantie) gaat het eerste rapport mee naar huis. Meteen daarna volgen de rapportgesprekken. U krijgt daar uiteraard nog een uitnodiging voor.


 

December

Wat gaat het toch snel. We naderen alweer het einde van het jaar 2017.
Sinterklaas zit ondertussen lekker in Spanje.

 
 
    

 Kerst en Nieuwjaar staan al voor de deur.
Op 21 december houden we op school een super gezellig kerstdiner.We starten om 17.30 uur. Om 19.00 uur mogen de kinderen
weer opgehaald worden in de klas.


Afbeeldingsresultaat voor fijne feestdagen gelukkig nieuwjaar png
Afbeeldingsresultaat voor fijne feestdagen gelukkig nieuwjaar png
 

Oktober-November

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het project:
'Weet wat je eet'

De schijf van vijf staat in groep 2-3 centraal.
                               1. Brood, graanproducten aardappelen
                               2. Groenten en fruit
                               3. Water, thee
                               4. Zuivel, noten, vlees, vis, vleesvervangers, ei
                               5. Vetten

Iedere week wordt er 1 deel  behandeld.

De gang is ondertussen veranderd in een heus restaurant.
Je wordt er keurig bediend door obers en serveersters.
En....... je krijgt ook  een echte rekening gepresenteerd!


.

Natuurlijk gaan we ook weer aan de slag met de woordenschat.
We gaan knutselen, liedjes zingen, rekenen, het kritisch luisteren oefenen.
En maken we op 23 november ook nog een leuk uitstapje
naar........(?????)

Vanaf 18 november komt Sinterklaas ons land bezoeken.
We kijken vanaf 13 november  elke dag naar het
Sinterklaasjournaal. We zijn reuze benieuwd naar wat er
dit jaar weer gaat gebeuren.


Afbeeldingsresultaat voor sinterklaasjournaal
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home

September
 
Deze maand zijn we gestart met het project:
'Onderwaterwereld'

De gang is omgetoverd tot een echte onderwaterwereld.

De kinderen kunnen aan de slag in verschillende hoeken. Zo
kunnen ze met een schelp gevuld met water spelen. De zandtafel  
zit vol met zand en schelpen. Heerlijk om te zien hoe ze zich
daarmee kunnen vermaken.

Ook liggen er verschillende informatieboeken over het thema.

Er is een echte 'bioscoop' waar de kinderen  filmpjes kunnen
kijken over een onderwaterdier.

In de klas wordt gewerkt aan de woordenschat.
Hieronder ziet u een paar voorbeelden:Ze krijgen ook meer informatie over de onderwaterdieren zelf.


We hebben extra aandacht besteed aan:

'De zeeschildpad'

* Waar legt een zeeschildpad zijn eieren? En wanneer wordt
het een jongetje en wanneer een meisje?
Antwoord: Als de temperatuur  boven de 30 graden is dan wordt
het een meisje. Is de  temperatuur 28 graden of lager,
dan wordt het een jongetje. Is de  temperatuur rond de 29
graden dan komen er net zoveel jongetjes als meisjes uit het ei.

* Hoe zwemt de zeeschildpad? Waarvoor dient zijn schild?
* Heeft een zeeschildpad kieuwen of heeft hij longen? 
In de klas hebben we ook  naar onderstaande filmpjes gekeken
over de zeeschildpad. Wat waren ze enthousiast. Ze raakten niet
uitgepraat. Prachtig om te zien!!


Wilt u nog meer informatie over dit prachtig dier. Klik dan op
onderstaande link.


Zeeschildpadden

In het project zit ook de Rode Draad (Verhalenparel)

Afbeeldingsresultaat voor verhalenparel

en.........
 De kinderboekenweek (gruwelijk eng) verweven.

 
We gaan dus ook lekker veel voorlezen in deze periode!!
 


 

De Vreedzame school
Blok 1
We horen bij elkaar


Afbeeldingsresultaat voor wij horen bij elkaar dvs
 

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels
maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met
elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van
de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het
nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en
elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je
geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over
iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”.
Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij
van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’.
Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand.
De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.  
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen
uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben
voor de mening van anderen. Om de sfeer direct goed neer te
zetten hebben de kinderen de eerste twee weken
iedere dag een Vreedzame School les. Bij de andere blokken
hebben de kinderen iedere week één les.