Extra verlof

Het is soms mogelijk om extra verlof voor uw kind aan te vragen.
De aanvraag moet schriftelijk gebeuren d.m.v. het ingevulde formulier 'Aanvraag extra verlof'.
Dit formulier kunt u hier openen en downloaden.